นายกสภาฯ ให้การต้อนรับ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ เปิดงาน “ เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ” ประจำปี 2558 นวัตกรรมสู้ภัยแล้ง

           เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน“เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์” ประจำปี 2558 ณ บริเวณด้านหน้าโซนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝั่งตลาดน้ำ) หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมี รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิจัย ผู้ประกอบการให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

KAS_7313

            งาน “เกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์” ประจำปี 2558 จัดระหว่างวันที่ 6 –14 พฤศจิกายน 2558 รวม 9 วัน เวลา 9.00 – 22.00 น. ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ และเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นเพื่อการช่วยเหลือประชาชนในเรื่อง  “นวัตกรรมสู้ภัยแล้ง” อาทิ พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทนแล้ง พันธุ์ข้าวฟ่างทนแล้ง พันธุ์อ้อยทนแล้ง การสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน บ่อน้ำบาดาลชุมชน มก.– การจัดการใช้น้ำอย่างยั่งยืน  เวียร์สี่เหลี่ยมสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากโครงการพระดำริ อาทิ ถักร้อยสร้อยรัก ดร.น้ำใจ ผลิตภัณฑ์เซรามิค พร้อมนำสินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภคและบริโภคคุณภาพดีจากทั่วประเทศมาจำหน่าย โดยจัดเป็นโซนต่าง ๆ จำนวน  9 โซน ภายใต้แนวคิด “สุขสบายสไตล์ ECO” เน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก