รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน “นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” วันศุกร์ที่ 27 พ.ย.63

          วันศุกร์ที่ 27 พ.ย.63 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน “นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน