รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร และดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน วันที่ 3-4 ต.ค. 2562

          วันที่ 3 และ 4 ตุลาคม 2562  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 นายศรายุทธ ธรเสนา ผู้ช่วย ผจก.ใหญ่ ธ.ก.ส. และคณะ และ นายณัตชากรณ์ กัณฑ์กฤชกรณ์ ผอ.พัฒนาที่ดินกำแพงเพขร เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร บ้านคลองเรือ และดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร

ดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน