รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย คนที่ 28 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 ต้น ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นนนทรี ต้นพะยูง ต้นจำปีสิรินธร ต้นยางนา โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ อโรคยาอุทยาน 77 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน