รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง

          วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 รศ.ดร. วิโรจอิ่ม พิทักษ์ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่งในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557-2559  ระดับเทคโนโลยีบัณฑิต ของสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง 23 แห่ง จำนวน 3,418 คน  เวลา 09.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด