รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เยี่ยมชมวิทยาลัยการออาชีพอัมพวา วันที่ 7 ธันวาคม 2561